SPAČVA-HRVATSKA

Pelet Spačva nastaje isključivo od čistog drveta, bez dodatka i bilo kakvog aditiva. Proizvodnja peleta vrši se od slavonskog hrasta, jednog od najkvalitetnijeg drveta na ovim prostorima. Pre samog procesa proizvodnje peleta dolazi do otkoravanja drveta, tj. skidanja kore sa trupaca. Na taj način dobija se vrhunski kvalitet peleta od hrastovog drveta, za koji se može reći da spada u premijum klasu.

Ovakvim načinom i procesom proizvodnje dobija se visokokvalitetni pelet, što se može videti i po njegovim karakteristikama. Samim tim što je sastav ovog peleta čist hrast, a u proces proizvodnje ulazi samo drvo bez kore, a zna se da je to visokokalorično drvo ovaj pelet spada u jedne od najkvalitetnijih peleta koji se mogu pronaći na našem tržištu. Na našem tržištu najviše je zastupljen bukov pelet, tj. pelet od bukovog drveta sa dodacima mekog drveta u manjem procentu. Pelet Spačva, takođe u potpunosti spada u obnovljive izvore energije, i zadovoljava stroge kriterijume proizvodnje prema ENplus standardu. Kao dokaz vrhunskog kvaliteta, hrastov pelet spačva poseduje evropski sertifikat Enplus.

Pelet Spačva je efikasan izvor topline prvenstveno jer sadrži vrlo nizak stepen vlage i pepela. Sadržaj pepela u hrastovom peletu spačva  je oko 1%, a vlage 4,23%. Pored toga, hrastov pelet spačva sadrži veoma malo sumpora i azota, a kalorična vrednost je 5,1 kWh/kg. Iskorišćenost svakog pojedinačnog peleta je gotovo 100%.
Najlakše ga je opisati kao drveni proizvod valjkastog oblika veličine od približno 6 milimetara.

Ovaj pelet se pakuje u džakovima od 15 kilograma, a na paleti se nalazi ukupno 70 džakova, što je ukupno 1.050kg.

Pelet Spačva – karakteristike
Sadržaj pepela: ~ 1,0%
Sadržaj vlage: ~ 4,00%
Sumpor: ~ 0,014%
Azot: ~ 0,17%
Kalorična vrednost: ~ 5,1 kWh/kg

Pelet SPAČVA
100% hrast bez kore