ORMARIĆI

Kupatilski nameštaj Iberia – Metalelektro Beograd

Iberia 45 – gornji deo
Iberia 50 – gornji deo
Iberia 60 – gornji deo
Iberia 75 – gornji deo

Ormarić Consola 60